5 начини да заштедите пари и енергија при греење со клима уред

klimatiziran dom

Доколку поседувате клима уред или пак планирате да купите, овие 5 начини за кои ќе зборуваме во овој пост ќе ви помогнат во вашиот избор и во начинот на користење на клима уредот.

Можеби дел од овие наши совети и предлози досега сте ги сретнале, но веројатно често пати сте заборавале дел од нив да ги применувате. Ние би ви посочиле 5 начини да заштедите пари и енергија и би ве потсетиле на фактот дека штедењето е секако добра особина.

1.Поставување на термостат

Технологијата на регулирање на уред со помош на термостат, секако ни го олеснува ракувањето и прилагодувањето на саканата температура на уредот кој го користиме. Доколку имате поставено централна клима, не заборавајте да го користите термостатот и да ја прилагодувате температурата во текот на денот и ноќта. Со намалување на температуратa за време на вечерните часови и периодите кога во домот нема никој, вие заштедувате електрична енергија.

2.Чистење на филтерот за воздух

Независно дали поседувате централна клима или клима уред поставен во една соба, чистењето на филтерот за воздух и неговото одржување е многу значајно во ефикасноста на работењето на клима уредот. Доколку филтерот не е исчистен, за да се постигне саканата температура, клима уредот троши повеќе електрична енергија.

3.Годишен преглед на клима уредот

Доколку поседувате централна клима, имајте во предвид да правите еднаш годишно преглед кој би ги задоволил модот на греење и ладење. Специјализираните лица за сервис на клима уредот треба да бидат спремни да дијагностицираат било каква неефикасност, пред вие залудно да потрошите огромна сума на пари на сметките за ладење и греење.

4.Размислувајте на ситните работи

Секогаш имајте ги сите информации потребни за да го обезбедите вистинското место на клима уредот во вашиот дом. Во овој случај тоа би значело да се одбере просторија и клима уред со јачина која ги задоволува потербите. Да се најде соодветно место , за да најефикасно се искористи топлиот и ладниот воздух. Доколку се купи помал климатизер, тој ќе троши повеќе енергија и ќе работи повеќе вереме, за да ја постигне сканата температура.

5.Соодетен избор на клима уред

Доколку изберете инвертер клима уред, проблемот за ладење и греење ќе ви биде решен. Овој клима уред, со својата инвертер технологија троши помалку електрична енергија од стандардниот клима уред. Тој е енергетски ефикасен и дава многу повеќе топлина, отколку што троши енергија. Стандардните клима уреди константно работат под полн капацитет и не ја намалуваат потрошувачката за енергија. За разлика од нив инвертерот ги намалува бројот на вртежи во компресорот и во надворешниот вентилатор, како што се доближува до саканата температура, тие се помалку работат и трошат електрична енергија.

Повеќе од јасно е дека климатизерите се присутни на пазарот подолго време, но во последните години стануваат поприфатливи од економска гледна точка, за широката популација. Со цел да се постигне напредок во технологијата, изгледот и перформансите на клима уредите, во голема мера е подобрен квалитетот и дизајнот на истите.

 

Остави коментар

*