Можности за заштеда на електрична енергија – 2

Вчера ги објавивме првите 12 можности за заштеда на електрична енергија. Денес ќе продолжиме со вторите 12 со што ќе бидат презентирани вкупно 24 можности за заштеда на електрична енергија.

 1. Изолација на домот. Ова би можело да биде најдобрата инвестиција што некогаш ќе ја направите за вашиот дом. По поставувањето на изолационата фасада во првата грејна сезона потрошувачката за греењето е намалена за 35% и веднаш се чувствува промената во домачниот буџет.
 2. Ставање на подобри прозорци. Доколку немате квалитетни прозорци треба само да застанете до нив во зимсиот период и веднаш ќе го почувствувате струењето на ладен воздух што влегува преку нив. Најдобро решение за овој проблем е  заменување на старите со нови изолирани PVC прозорци.
 3. Користење на сончева енергија.  Поради својата достапност, сонцето е најприфатливо решение за создавање на електрична енергија. Извор кој може да се најде насекаде на земјината топка, кој само треба да се конвертира во електрична енергија.
 4. Користење на ветерот. Доколку живеете во област каде што константно дува ветер се отвора можност да поставите мини ветрогенераторна станица. Со поставување на мини станица која произведува струја од ветер ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија.
 5. Поставување на термостатски вентили на секој радијатор. Со регулација на температура се доаѓа до значителна заштеда на енергија затоа што кога ни е ладно само можеме да ја покачиме температурата на претходно вградената термостатската глава на термостатскиот вентил  за неколку степени и ќе ни стане попријано. Додека пак кај механичкиот вентил  не постои можност за регулација на температурата, радијаторот ќе се загрева до својот максимум и доаѓа до поголема потрошувачка.
 6. Намалување на амбиентална температура само за 1оC може да допринесе до 5 % намалување на сметката за струја на годишно ниво.
 7. Изолација на цевниот регистер. Доколку се грееме на радијатори многу од цевките проаѓаат низ простории каде топлината не ни е потребна и безпотребно се губи топлина во нив. Со изолација на цевките се доаѓа до значителна заштеда.
 8. Користење на автоматски воздушен вентил доколку користите радијаторско греење. Улогата на автоматскиот воздушен вентил е да ги испушта гасовите (воздух, кислород, водород) кои што настанале во текот на работата на еден радијатор, кои што можат да предизвикаат  воздушни џебови кои што го лимитирааат греењето и во тој случај системот работи а ние не го чувствуваме тоа.
 9. Собниот термостат или неделниот дигитален тајмер да бидет поставени на внатрешен ѕид заради поточно мерење. Надворешните ѕидови се поладни и термостатот нема да ја регистрира вистинската собна температура па поради тоа системот за греење ќе работи подолг период отколку што е потребно.
 10. Замени ги сијалиците од жаречки во LED, кои се поекономични и се А класа.
 11. Кога е топло да се намали температурата во просторијата а да не отвараме врата или прозорец со што топлината безпотребно ќе ја изгубиме.
 12. Изолација на прозорците и на вратите. Најдобро решение за овој проблем со прозоците  е  заменување на старите со нови прозорци. Но доколку не сме во можност тоа да го направиме  поради безброј причини, постојат специјални траки кои се ставаат околу прозорците и вратите со што  се намалува губитокот на топлината.

Остави коментар

*