Потсетување на основите и функционирањето на подното греење, за да бидете подготвени за претстојната грејната сезона

Podno greenjeПодно греење е еден од најкористените и најекономичните начини за загревање на вашиот дом. Од друга страна подно греење спаѓа во групата на едно од најенергетски ефикасните греења. Може да се користи речиси насекаде во домот , благодарение на новата технологија и добриот дизајн.Системите за подно греење не се дизајнирани за брза промена на температурата во просторијата.

Подното греење е инертно греење, потребно е време за да се пренесе топлината на водата кон подот, а од таму во просторот. Исто така подното греење не е наменето за простории во кои на подот има килим или теписон, бидејки топлината што е потребна потешко ќе се пренесе. Подните облоги претставуваат еден вид изолација на подот. Се препорачува подот да биде од керамички, мермерни или гранитни плочи. На пример, во случај да имаме паркет на подот, поради својата дебелина потребно е да се инсталираат погусто цревата за подно греење за да се постигне бараната температура.За да се инсталира едно подно греење потребно е просторијата соодветно да биде изолирана. Изолацијата на подот во вашиот дом ќе придонесе за полесно и поефикасно загревање на самата просторија која се грее. Изолацијата на подот е особено важна ако просторијата што сакате да ја загреете со подно греење се наоѓа над просторија која не е загреана. Просторијата над незагреаниот на пример подрум може да има многу загуби на топлина од подот и затоа е неминовна добра изолација.

Пишувавме за начинот за поставување на цревото за подно греење, и сите потребни елементи кои се потребни тоа да се постави правилно. Понатаму би обрнале внимание на тоа што се е потребно системот да работи правилно и како цревото да го поврземе правилно во касетата. Особено внимание ќе посветиме како да ја регулираме температурата во просториите и на кој начин можеме да постигнеме различна температура во различни простории. Инсталирањето на подното греење во вашиот дом започнува со тоа што на подот се поставува стиропор. Дебелината на стиропорот варира односно може да биде 3 сантиметри или 5 сантиментри зависи од ваша желба и од финансиските можности, но се разбира дека поголемата дебелина е подобра. Инаку стиропорот може да биде обичен рамен или пак специјален за подно со испапнати делови (печурки) на горната стран. На обичниот стиропор, цревото се поставува на пластични шини, а се прицврстува на него со специјални пластични делови т.н елки, додека пак кај стиропорот специјален за подно греење цревото се витка околу печурките.

Тука станува збор за полиетиленско црево GIACOTHERM со антиоксигенска бариера од програмата на Giacomini. Оптималната одалеченост помеѓу цевките е околу 15 cm. За правилно поставување на цревото во просторијата, околу рабовите на просторијата цревата се поставуваат поблиску една до друга додека на средишниот дел на просторијата се поставуваат поодалечено.
Над вака поставените црева се става кошулицата. За поголема ефикасност при загревањето на просторијата, во кошулицата се додаваат најразлични адитиви наменети специјално за подно греење.
Системите за подно греење често се користат не само заради своите моќни и едноставни својства на греење туку и заради тоа што немаат потреба од грејни тела. Подно греење е исто така најдобар во креирање на рамномерна топлина низ целата просторија односно нема ладни места во самата просторијата. Топлината се движи од подот кон плафонот односно од нозете кон главата и тоа допринесува да се чувствуваме потопло.

 

Остави коментар

*