Арматура со прирабници

Шибер вентил

Шибер вентил Притисок : PN 10/16 Димензии : DN 40 ... DN 600 Големини : 1''1/2 ... 24'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Топчест вентил

Топчест вентил Притисок : PN 6 ; PN 10/16 Димензии : DN 25 ... DN 100 Големини : 1'' ... 4'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Филтер вентил

Филтер вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 400 Големини : 1/2'' ... 16'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Неповратен вентил

Неповратен вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 300 Големини : 1/2'' ... 12'' Повеќе...

Арматура со прирабници

РЗВ вентил

РЗВ вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 300 Големини : 1/2'' ... 12'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Лептир вентил

Лептир вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 40 ... DN 600 Големини : 1''1/2 ... 24'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Топчест вентил за плин

Топчест вентил за плин Притисок : PN 10/16 Димензии : DN 25 ... DN 100 Големини : 1'' ... 4'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Топчест вентил (инокс)

Топчест вентил (инокс) Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 300 Големини : 1/2'' ... 12'' Повеќе...

Арматура со прирабници

Неповратен вентил со клапна

Неповратен вентил со клапна Притисок : PN 16 Димензии : DN 40 ... DN 250 Големини : 1''1/2 ... 10'' Повеќе...