Бакарен редуцир

Бакарниот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно.

Големини : 18 x 15 ; 22 x 15; 22 x 18 ; 28 x 15 ; 28 x 18 ; 28 x 22 ; 35 x 15 ; 35 x 18 ; 35 x 22 ; 35 x 28 ; 42 x 18 ; 42 x 22 ; 42 x 28 ; 42 x 35 ; 54 x 28 ; 54 x 35 ; 54 x 42

Additional Details

Опции за производот

Цена: from MKD21.00

Loading Updating cart...