Бојлери

Електричен бојлер 2000 Т - ниско монтажен

Електричен,акумулационен, ниско монтажен бојлер со електричен греач од 1,5 kW.     Повеќе...

Бојлери

Електричен бојлер Tronic 1000 T

        Електричниот вертикален акумулационен бојлер со: електричен греач од 1,5 kW изолација 18mm магнезиумска анода сигурносен термостат     Повеќе...

Бојлери

Бојлер

Бојлер Повеќе...