Цевни регистри за купатило

Цевен регистар за купатило Enrad

Цевен регистар  Enrad Димензии : 400 x 700 ; 400 x 800 ; 400 x 1000 ; 400 x 1100 ; 400 x 1200 ; 400 x 1400 ; 400 x 1600 ; 400 x 1800 ; 500 x 700 ; 500 x 800 ; 500 x 1000 ; 500 x 1100 ; 500 x 1200 ; 500 x 1400 ; 500 x 1600 ; 500 x 1800 ; 600 x 700 ; 600 x 800 ; 600 x 1000 ; 600 x 1100 ; 600 Повеќе...

Цевни регистри за купатило

Цевен регистар

Цевен регистар Големини : 500 х 830 ; 500 х 1360 ; 500 х 1700 ; Секој цевен регистар содржи комплет прибор за монтажа, ( држачи, штопна и славиница за воздух ) . Повеќе...

Цевни регистри за купатило

Цевен регистар Bor Pan бел

Цевен регистар  Bor Pan бел. Димензии : 500 x 735 ; 500 x 1185 ; 500 x 1500 ; Напомена : Секој цевен регистар содржи комплет прибор за монтажа, ( држачи, штопна и славиница за воздух ) Производ на BOR SAN - Турција Повеќе...

Цевни регистри за купатило

Цевен регистар Bauher хромиран

Цевен регистар  Bauher  хромиран. Димензии : 500 x 830 ; 500 x 1360 ; 500 x 1700 ; Напомена : Секој цевен регистар содржи комплет прибор за монтажа, ( држачи, штопна и славиница за воздух ) Повеќе...

Цевни регистри за купатило

Цевен регистар за купатило Хема

Цевен регистар  Хема ... Димензии : 400 x 750 ; 400 x 950 ; 400 x 1315 ; 400 x 1680 500 x 750 ; 500 x 950 ; 500 x 1315 ; 500 x 1680 600 x 750 ; 600 x 950 ; 600 x 1315 ; 600 x 1680 Напомена : Секој цевен регистар содржи комплет прибор за монтажа, ( држачи, штопна и славиница за воздух Повеќе...