Црни цевки и фитинг

Црно колено

Црното колено е наменето за кривини и свиткување на инсталации под агол од 90 степени. Црното колено нема навој, се спојува со варење. Големини : Повеќе...

Црни цевки и фитинг

Црн муф

Црниот муф се користи за наставување на цевките. Има внатершен навој и може да се употребува или комбинира со сите врсти на фитинг и цевки. Големини : Повеќе...

Црни цевки и фитинг

Црни цевки

Црните цевки се користат за изработка на полесни челични конструкции, за огради, во градежништво и др Големини : Повеќе...