Фитинг за алумпласт

Полуспојка за алумпласт R179AM Giacomini

Полуспојката за алумпласт служи за фиксирање со алумпласт цревото. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Полуспојка за бакар R178 Giacomini

Полуспојката за бакар служи за прицврстување на бакарната цевка за радијаторскиот вентил. Големини : 16 x 15 ; 18 x 18 ; 22 x 22 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Адаптер со машки навој R180R Giacomini

Адаптерот со машки навој за комплетирање со R178 и R179AM се употребува за спојување на алумпластот или бакарната цевка со радијаторскиот вентил. Од едната страна е сместена полуспојката R178 или R179AM, а од другата страна е со навој од 1/2'' , 3/4'' или 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Адаптер со женски навој R180FR Giacomini

Адаптерот со женски навој за комплетирање со R178 и R179AM се употребува за спојување на алумпластот или бакарната цевка со радијаторскиот вентил. Од едната страна е сместена полуспојката R178 или R179AM, а од другата страна е со навој од 1/2'' . Големини : 1/2'' x 16 Производ на Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Дупла нипла R560R Giacomini

Дуплата нипла се користи за спојување на алумпластот или бакарната цевка. Од двете страни се наоѓа полуспојка R179Am или Р178. Големини : Ф16 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Колено R561R Giacomini

Коленото R561R се применува за свиткување на инсталацијата за 90 степени. Од двете страни се наоѓаат полуспојки R178 или R179AM за спојување со алумпласт или бакарна цевка. Големини : Ф16 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Колено R562R Giacomini

Коленото R562R се применува за свиткување на инсталацијата за 90 степени. Од едната страна се наоѓа полуспојка R178 или R179АМ за спојување со алумпластот или бакарната цевка, а од другата страна е со навој од 1/2'' , 3/4'', 1'' или 1''1/4. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Тештик R564R Giacomini

Тештикот R564R се користи за разделување на алумпластот или бакарната цевка на три страни. На сите три страни се наоѓаат полуспојки R178 или R179AM за алумпласт или бакарна цевка. Големини : Ф16 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Фитинг за алумпласт

Тештик R568R Giacomini

Тештикот R568R се користи за разделување на алумпластот или бакарната цевка. На двете парарелни страни се наоѓаат полуспојки R178 или R179AM за алумпласт или бакарна цевка, а на долната страна се наоѓа надворешен навој од 1/2'' , 3/4'' или 1''. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...