Котел на цврсто гориво Junkers трајножаречки

Junkers котелот на дрво е со косо ложиште, со три вертикални промаи. Максимално се оддава топлината на грејните тела. Со него дибивате комплетен прибор за чистење, термоманометар, котелска славина, вентил на промаја и фланши за поврзување.

Големини : 32 kW

Производ на BOSCH Германија

Additional Details

Опции за производот

Цена: MKD0.00

Loading Updating cart...