Панелен радијатор Bor Pan тип 22 висина 300

Панелениот радијатор Bor Pan е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената

технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 13 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 10 bar.

Максималната работна температура е 120 C.

Должина : 400 ; 600 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1400 ; 1600 ; 1800 ; 2000;

Секој радијатор содржи комплет прибор за монтажа,

( држачи, штопна и славиница за воздух )

Производ на BOR SAN - Турција

Additional Details

Опции за производот

Цена: from MKD1,290.00

Loading Updating cart...