Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 600

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената

технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar.

Максималната работна температура е 110 C.

Должина : 400 ; 600 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1400 ; 1600 ; 1800 ; 2000 ; 2200 ; 2400 ; 2600 ; 2800 ; 3000 ;

Секој радијатор содржи комплет прибор за монтажа,

( држачи, штопна и славиница за воздух )

Производ на ENRAD - Косово (Поранешна фабрика ЈУГОТЕРМ)

Additional Details

Опции за производот

Цена: from MKD1,865.00

Loading Updating cart...