Уронски термостатски вентил за цевен регистар R356B1 Giacomini

Уронскиот термостатски вентил за цевен регистар овозможува целосно исклучување на грејното тело од системот, со што се овозможува интервенција на самото тело, а при тоа да не се прекине работата на системот. Уронскиот термостатски вентил за цевен регистар е прав со влез во регистарот од долната страна. Се поврзува  со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за алумпласт или пекс и R178 за бакар.

Големини : 1/2''x16

Производ на GIACOMINI - Италија

Технички карактеристики : Максимална работна температура : 110°C Максимален работен притисок : 1 MPa (10 bar) Максимален проток низ радијаторот 50% при механичко користење, 35% во комбинација со термостатска глава

Additional Details

Цена: MKD990.00

Loading Updating cart...