Хромирани вентили

Механички вентил ек хромиран T25C Giacomini

Механички вентил ек хромиран наменет за цевен регистар. Се поврзува  со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 M за алумпласт или пекс и R178С за бакар. Големини : 1/2''x16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Хромирани вентили

Механички вентил прав хромиран T27C Giacomini

Механички вентил прав хромиран наменет за цевен регистар. Се поврзува  со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 M за алумпласт или пекс и R178С за бакар. Големини : 1/2''x16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Хромирани вентили

Полуспојка за алумпласт хромирана T179M Giacomini

Полуспојка за алумпласт хромирана се користи за спојување на Giacomini хромираниот вентил со алумпласт цевката. Големини : 16 x ( 16 x 2 ) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Хромирани вентили

Полуспојка за бакар хромирана T178C Giacomini

Полуспојка за бакар хромирана се користи за спојување на Giacomini хромираниот вентил со бакарна цевка. Големини : 16 x 15 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Хромирани вентили

Сет термостатски хромирани вентили за регистар T439L Giacomini

Сет термостатски вентили хромирани наменети за цевен регистар. Се поврзуваат  со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179M за алумпласт или пекс и R178С за бакар. Големини : 1/2''x16 лев ; 1/2''x16 десен Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...