Индустриска опрема

Црно колено

Црното колено е наменето за кривини и свиткување на инсталации под агол од 90 степени. Црното колено нема навој, се спојува со варење. Големини : Повеќе...

Индустриска опрема

Црн муф

Црниот муф се користи за наставување на цевките. Има внатершен навој и може да се употребува или комбинира со сите врсти на фитинг и цевки. Големини : Повеќе...

Индустриска опрема

Црни цевки

Црните цевки се користат за изработка на полесни челични конструкции, за огради, во градежништво и др Големини : Повеќе...

Индустриска опрема

Шибер вентил

Шибер вентил Притисок : PN 10/16 Димензии : DN 40 ... DN 600 Големини : 1''1/2 ... 24'' Повеќе...

Индустриска опрема

Топчест вентил

Топчест вентил Притисок : PN 6 ; PN 10/16 Димензии : DN 25 ... DN 100 Големини : 1'' ... 4'' Повеќе...

Индустриска опрема

Филтер вентил

Филтер вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 400 Големини : 1/2'' ... 16'' Повеќе...

Индустриска опрема

Неповратен вентил

Неповратен вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 300 Големини : 1/2'' ... 12'' Повеќе...

Индустриска опрема

РЗВ вентил

РЗВ вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 15 ... DN 300 Големини : 1/2'' ... 12'' Повеќе...

Индустриска опрема

Лептир вентил

Лептир вентил Притисок : PN 16 Димензии : DN 40 ... DN 600 Големини : 1''1/2 ... 24'' Повеќе...