Котли на струја - моноблок

Електричен котел BOSCH eTronic7000 и eTronic7000EU

Електричениот котел од програмата на BOSCH има степен на искористување до 99%,безшумен односно многу мала бучавост поради многу добрата изолација, се испорачува со вградена експанзија од 8л, сигурносен вентил. Исто така има и струјна заштита односно cut off reley. Се испорачува како два модела Повеќе...

Котли на струја - моноблок

Електричен котел Алес моноблок

Електричен котел Алес моноблок со GIACOMINI елементи. Како кај обичните котли така и овие имаат тристепен (капиларен или дигитален) регулационен термостат кои ги вклучува и исклучува степенасто греачите во зависност од постигната температура. Со тоа се постигнува намалување на потрошувачката на Повеќе...