Мерна опрема

Чаура за сонда R227-1 Giacomini

Чаура за сонда Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерна опрема

Термоманометар R226 Giacomini

Термоманометарот служи за мерење и на температурата и на притисокот во системот. Големини :  1/2" - 4 bar ; 1/2" - 6 bar  (20°C - 120°C) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерна опрема

Манометар R225 Giacomini

Манометарот служи за мерење на притисокот во системот. Големини :  1/4"- 6 bar Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерна опрема

Термометар R540 Giacomini

Термометарот служи за мерење на температурата во системот. Големини : 1/2'' ( 0 - 120°C /Ф63 mm ) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерна опрема

Чаура за сонда R227 Giacomini

Чаура за сонда Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерна опрема

Термоманометар

Термоманометар Големини : 1/2'' Повеќе...

Мерна опрема

Манометар

Манометар Големини : 1/2'' Повеќе...

Мерна опрема

Термометар

Термометар Големини : 1/2'' Повеќе...

Мерна опрема

Термометар во чаура

Термометар во чаура Повеќе...