Мерно-регулациона опрема

Неделен термостат (регулација според надворешна температура) FR-120

Собен регулатор за уреди за греење и акумулациони бојлери со унапредено мени. Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Собен термостат TR-12

Собен термостат со опсег од 6 до 30 ˚С, со приклучен напон 220V. Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Чаура за сонда R227-1 Giacomini

Чаура за сонда Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Неделен-хронотермостат греење/ладење K490I Giacomini

Неделен-хронотермостат греење/ладење Големини : 230V Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Собен термостат греење/ладење K494 Giacomini

Собен термостат греење/ладење Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Термоманометар R226 Giacomini

Термоманометарот служи за мерење и на температурата и на притисокот во системот. Големини :  1/2" - 4 bar ; 1/2" - 6 bar  (20°C - 120°C) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Манометар R225 Giacomini

Манометарот служи за мерење на притисокот во системот. Големини :  1/4"- 6 bar Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Термометар R540 Giacomini

Термометарот служи за мерење на температурата во системот. Големини : 1/2'' ( 0 - 120°C /Ф63 mm ) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мерно-регулациона опрема

Чаура за сонда R227 Giacomini

Чаура за сонда Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...