Месинган фитинг

Месингана дупла нипла R189 Giacomini

Месинганата дупла нипла со надворешен навој служи како спој помеѓу цевката и фитингот со внатрешен навој. Големини : 3/8'' ; 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган фитинг

Месингана штопна R592 Giacomini

Месинганата штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган фитинг

Месинган редуцир R593 Giacomini

Месинганиот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган фитинг

Месингана машка спојка

Месинганата машка спојка (надворешен навој) служи за спојување на бакарната цевка со радијаторскиот вентил Повеќе...

Месинган фитинг

Месингана женска спојка

Месинганата женска спојка (внатрешен навој) служи за спојување на бакарната цевка со радијаторскиот вентил Повеќе...

Месинган фитинг

Колено холендар R19 Giacomini

Колено холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган фитинг

Спојка холендар R18 Giacomini

Спојка холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган фитинг

Месинган муф

Месинган муф Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Месинган фитинг

Месингано колено машко - женско

Месингано колено машко - женско Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...