Месинган и никлуван фитинг

Месингана дупла нипла R189 Giacomini

Месинганата дупла нипла со надворешен навој служи како спој помеѓу цевката и фитингот со внатрешен навој. Големини : 3/8'' ; 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Месингана штопна R592 Giacomini

Месинганата штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Месинган редуцир R593 Giacomini

Месинганиот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Колено холендар R19 Giacomini

Колено холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Спојка холендар R18 Giacomini

Спојка холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Месинган муф

Месинган муф Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Месингано колено машко - женско

Месингано колено машко - женско Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Месингано колено

Месингано колено Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Месинган и никлуван фитинг

Никловано колено женско

Никловано колено женско Големини : 1/2'' ; 3/4'' Повеќе...