Навијци

Радијаторски навијак ек R16TG Giacomini

Радијаторски навијак ек со внатрешен навој е од суштинско значење во системот за централно греење кој се монтира на излезната вода од радијаторот и овозможува правилно хидраулично балансирање на мрежата. Со помош на навијакот секој радијатор може посебно да се затвори. Големини : Повеќе...

Навијци

Радијаторски навијак прав R17TG Giacomini

Радијаторски навијак прав со внатрешен навој е од суштинско значење во системот за централно греење кој се монтира на излезната вода од радијаторот и овозможува правилно хидраулично балансирање на мрежата. Со помош на навијакот секој радијатор може посебно да се затвори. Големини : Повеќе...

Навијци

Радијаторски навијак ек 1/2''x16 R29TG Giacomini

Радијаторски навијак ек со надворешен навој е од суштинско значење во системот за централно греење кој се монтира на излезната вода од радијаторот и овозможува правилно хидраулично балансирање на мрежата. Со помош на навијакот секој радијатор може посебно да се затвори. Големини : Повеќе...

Навијци

Радијаторски навијак прав 1/2''x16 R31TG Giacomini

Радијаторски навијак прав со надворешен навој е од суштинско значење во системот за централно греење кој се монтира на излезната вода од радијаторот и овозможува правилно хидраулично балансирање на мрежата. Со помош на навијакот секој радијатор може посебно да се затвори. Големини : Повеќе...