Поцинкуван фитинг

Поцинкувано колено

Поцинкуваното колено е наменето за кривини и свиткување на инсталации под агол од 90 степени. Поцинкуваното колено има внатрешен навој од двете страни. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкувана дупла нипла

Поцинкуваната дупла нипла со надворешен навој служи како спој помеѓу цевката и фитингот со внатрешен навој. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкуван тештик

Поцинкуваниот тештик се употребува кога е потребно да се раздели цевката на повеке делови. Тештикот е со внатрешен навој на сите страни. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкуван муф

Поцинкуваниот муф се користи за наставување на цевките. Има внатершен навој и може да се употребува или комбинира со сите врсти на фитинг и цевки. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкуван редуцир

Поцинкуваниот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкувана штопна

Поцинкуваната штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Повеќе...

Поцинкуван фитинг

Поцинкуван холендар

Поцинкуваниот холендар се користи за поедноставно отстранување или додавање на елементи во системот. Повеќе...