Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкувано колено

Поцинкуваното колено е наменето за кривини и свиткување на инсталации под агол од 90 степени. Поцинкуваното колено има внатрешен навој од двете страни. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкувана дупла нипла

Поцинкуваната дупла нипла со надворешен навој служи како спој помеѓу цевката и фитингот со внатрешен навој. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкуван тештик

Поцинкуваниот тештик се употребува кога е потребно да се раздели цевката на повеке делови. Тештикот е со внатрешен навој на сите страни. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкуван муф

Поцинкуваниот муф се користи за наставување на цевките. Има внатершен навој и може да се употребува или комбинира со сите врсти на фитинг и цевки. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкуван редуцир

Поцинкуваниот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкувана штопна

Поцинкуваната штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Повеќе...

Поцинкувани цевки и фитинг

Поцинкуван холендар

Поцинкуваниот холендар се користи за поедноставно отстранување или додавање на елементи во системот. Повеќе...