Термосифонски колектор

Термосифонски вакуумски колектор со бојлер од 150 л (под притисок)

Системот е под притисок односно затворен систем. Составен е од 15 цевки HEAT PIPE кои се вакуумски, бојлер 150 литра кој е изработен од нерѓосувачки челик (надворешната обвивка исто така е од нерѓосувачки челик), греач од 1,5 kW , сигурносен вентил на температура и притисок, неповратен вентил и Повеќе...

Термосифонски колектор

Термосифонски "Flat" колектор со бојлер од 150 л

Термосифонски "Flat" колектор со бојлер од 150 л Големини : 150 л Системот вклучува : Бојлер со изолација 80 мм , плочест колектор, ИНОКС изолирано флексибилно црево (кратко и долго парче), со дебелина на изолација од 13мм, фитинг за спојување на бојлерот и колекторот, сигурносен вентил , Повеќе...

Термосифонски колектор

Термосифонски колектор - отворен систем (нископритисен)

Системот е нископритисен односно отворен систем. Составен е од 15 цевки кои се вакуумски, бојлер 150 литра и греач од 1,5 kW , елктромагнетен вентил кои служи за дополнување на системот. Електрониката служи за управување со електромагнетниот вентил и со греачот. Повеќе...