Што е пасивна куќа?

пасивна куќаКонцептот на пасивни куќи претставува највисок денешен енергетски стандард со ветување за намалување на потрошувачката на енергија за греење на објекти дури до неверојатни 90%.

Климатските услови во нашата земја се такви да во зима ни е неопходно греење, во лето е потребно ладење. Сето ова води кон голема потрошувачка на енергија и токму заради таа важна причина треба да се размислува за ефикасно користење на енергијата. Ова прашање треба да се разгледува уште на почетокот на проектирањето на згради, куќи, бидејќи тогаш најлесно може да се согледаат битните елементи.

Широката примена на дизајнот на пасивни куќи ќе има драматично влијание врз зачувување на енергијата. Прашањето е: Како можеме најдобро да направиме енергетските потреби на нашите згради или куќи, да бидат во согласност со оние на животна средина и на нашите паричници?

Пасивните куќи се многу добро изолирани, речиси не пропуштаат воздух, првенствено се загреваат со пасивните сончеви зраци и со внатрешнта топлина од луѓето, електричната опрема, итн. Во ваквите ситуациии, енергетските загуби се минимизирани. Дополнително затоплување се обезбедува од страна на исклучително мали извори (грејни тела).
Пасивната куќа е сеопфатен систем кој работи со природни ресурси, ефикасно ја користи бесплатната сончева енергија и не се потпира на активните системи за да ја постигне сканата позиицја на “нулта” енергија. Со високите перформанси на тројно застаклени прозори (прозор со добра изолација), изолација на сите површини кои не дозволуваат бегање на топлината, избалансироно обновување на енергијата со помош на вентилацијата се постигнува намалување на потрошувачката на енергија и емисија на јаглерод.

Посебно внимание се посветува на т.н “пасивна соларна изведба” или “пасивни згради” каде сончевото зрачење се искористува за намалување на потребите за греење во грејната сезона, како и за осветлување на просториите. Од аспект на помала потрошувачка на енергија, зградата треба да биде во покомпактна форма, т.е зборот на надворешните површини да биде што помал. Поголемата страна треба да биде завртена кон југ и исто така таа страна да има поголеми стаклени површини. Преку стаклените површини на јужната страна навлегува сончевото зрачење и истовремено топлина примаат ѕидовите, подот ,таванот и сите останати предмети кои потоа ја оддаваат таа акумулирана топлина.Energetski efikasna

Доколку во тој предел се јавува интензивен ветер, се препорачува засадување на зимзелени дрва на одредена далечина на северната страна со што се ублажува струењето и има помали топлински загуби.

Концептот на пасивна сончева изведба можеби не одговара за локација во Македонија во летниот период со високи температури. Но постојат многу различни мерки да се намали влијанието на тие сончеви зраци во тој период. Една од нив е поставување на ролетни на надворешната страна на прозорот, продолжен покрив или мала стреа над прозорците на јужната страна кои би го спречиле силното сончево зрачење во лето, а во зима поради нискиот агол тоа ќе биде искористено.

Истражувањето градење на науката кулминираше во развојот на планирање пакет пасивни куќи (PHPP) кои детални проекти за топлина, загубата на топлина, и првична употреба на енергија за поединечни градежни параметри. Најновата верзија на PHPP се исто така и проектите за ладење, ладење на товари и латентни ладења. Базирани на повратни информации од многу детални податоци за логирани згради, софтверот постојано се усовршува и вклучува ажурирани пресметки за различни клими низ светот.

Остави коментар

*