Термостатска глава

Во модерното општеството истражувањата во врска со удобноста во вашиот дом стануваат фактор од голема важност. Во обид да се добие идеална удобност во домот се среќаваме со многубројни проблеми, а еден од нив е  и контролата на различна температура во различни простории во зависност од нивните потреби. Многу е важно тоа да, самиот клиент одлучува која би била оптималната температура во просториите каде што живее или пак работи, се со цел за да се заштеди на енергија. За да се добијат овие резултати, потребени се системи за регулација на температурата, со цел поголема искористеност на сисемот за греење.

На температура во просторијата влијаат многу фактори кои не се поврзани со вашиот систем за греење, како што се: на која страна е просторијата (доколку е на јужна страна потребно е помалку топлина за да се загрее), изложеност на сонце,  дали живеете во куќа или стан, на кој кат се наоѓа, тип на прозорци и врати и многу, многу други.

За разлика од централното греење каде без разлика на надворешните фактори, температурата секогаш е иста на грејните тела и вие не можете да ја контолирате, и без разлика дали сте дома или не, излезната моќ на топлинската енергија секогаш е иста. Температурата на грејните тела во нашиот дом од системот за греење од нашиот дом, ние ја контролираме и доколку располагаме со систем за регулација на температура може да дојдеме до значитена заштеда на електрична енергија.

Постојат повеќе системи за регулација на собна температура, но наједноставен за употреба и со најмасовна употреба е системот за регулација на температура со помош на термостатска глава.

Термостатска глава GIACOMINI. Во глобала повеќето вентили кои се монтирани во нашите домови кај радијаторите се обични меанички вентили.

Што значи тоа?

Тоа значи дека имаа само две опции, со наша помош (да го отвориме или затвориме вентилот)  да ја пропушта или сопира водата.

За разлика од него термостатскиот вентил има опција за вградување на термостатска глава која пак ја регулира температурата на водатат. Со регулација на температура се доаѓа до значителна заштеда на енергија затоа што кога ни е ладно само можеме да ја покачиме температурата на термостатската глава за неолку степени и ќе ни стане попријано, за разлика од механичкиот каде не постои можност за регулација на температурата, радијаторот ќе се загрева до својот максимум и доаѓа до поголема потрошувачка.

Термостатската глава (топка) на GIACOMINI поради своите карактеристики и леснотија при поставувањето, наоѓа широка употреба во нашата околина. Таа внатре има вградено течен сензор преку кој може да се регулира температурата.

Температурните промени што се случуваат во собата предизвикуваат волуменски промени кај течноста за регулација во термостатската глава. Овие волуменски промени што се јавуваат кај течноста, придонесуваат да се затвора или отвара вентилот, односна дали да влегува вода или да ја задржи константната температура. Доколку има потреба за поголема температура вентилот се отвара широко и  кога ќе се постигне саканата температура термостатската глава се затвора и не се пропушта вода туку само од време на време се отвара минимално за да се оджува температурата.  GIAKOMINI термостатската глава има можност со помош на посебни делчиња за поставување на лимити, односно да поставиме лимит до каде да оди максимално и минимално температурата.

Сигурно се прашувате колку би чинело и како би се извело сето ова. Инвестицијата е минимална, а за полесна изведба на целокупнава постапка околу лимитирањево и воопшто за целата постапка околу монтирањето на термостатската глава во следните постови ќе ги објасниме сликовито, за  да би можеле и самите да ги изведете.

Trackbacks

  1. […] предходниот пост зборувавме за термостатска глава преку која можеме да ја регулираме собната […]

Остави коментар

*