Ви го откриваме Клучот на малата потрошувачка на дрва!

Bosch_Solid_AvatarСакате минимална потрошувачка на јаглен или пак дрва и постојана температура во вашиот дом помеѓу две ложења? Во потрага сте по котел кој малку ќе троши, многу ќе грее и ќе го користите долго.

Основните четири работи кои треба да ги знаете при набавката на котел за греење: колкава потрошувачка на гориво има (без оглед на каков вид), каква регулација на температура има, од кои материјали е изработен котелот и дали има дополнителна опрема која е неопходна да се купи за котелот (а не спаѓа во неговата цена).

Тропромајните челични котли од програмата на Bosh Solid 2000 B се вбројуваат во високата класа на котли на цврсто гориво. Имено, се говори за котел чии што карактеристики се минимална потрошувачка на гориво и максимален степен на корист во својата класа. Котелот е составен од три вертикални промаи, создадени по најнова технологија за максимално искористување на топлиот воздух.
Клучот на малата потрошувачка се крие во трајножаречкиот принцип на работа. Имено, на решетката каде што согорува горивото (дрво, јаглен, брикети) се обезбедува рамномерно и постепено согорување, обезбедувајќи стабилна температура помеѓу две ложења.
Bosh котлите на цврто гориво имаат до 30 % поголема искористеност за разлика од другите котли. Тоа значи дека доколку едно домаќинство за грејната сезона трошело 10 m3 огревен материјал, сега ке троши 7 m3, разлика која што не е за потценување, кој што може да достигне и до 10 часа постојана температура.

Знаевте ли дека:
Енергетската вредност на дрвата, односно калоричната моќ најмногу зависи од количеството на вода во самото дрво, а не од видот на дрвото. Се разбира големо влијание има и присуството на смола и лигнит. Белите дрва имаа поголема енергетска моќ, поради густината на прстените. Имено, неговата топлотна моќ по м2 е поголема од 1м2 бука и тоа за 40% повеќе топлотна енергија споредбено со 1м2 смрека.

1548-1

Во последнава декада, во развиените земји енергијата на база на дрва (во основа се користи за греење и производство на електрична енергија) започна да се користи се повеќе. Како главна причина за зголемената употреба на овој енергенс се наведува еколошки прифатливиот извор на енергија, кој преставува замена за фосилните горива, а со тоа и намалување на штетните гасови.

Проблем: Појава на ниско- температурна корозија, кондензација? Оваа појава може да предизвика трајни оштетувањана Вашиот котел.
Решение: Оваа појава настанува во моментот на враќањето на загреаната вода е под точката на роса на димните гасови. Тогаш доаѓа до кондензација на водена пареа во димните гасови, која доведува до истекување на вода. Едноставно и брзо решение на овој проблем е вградување четвротокрак вентил со чија помош се насочува и меша дел од водата, која се враќа во радијаторите. Резултатот е зголеување на температурата во водата која влегува во котелот, а со тоа целиот систем се доведува во баланс помеѓу излезот и влезот на топлата вода.

Повеќе детали за котлите од програмата на BOSCH, можете да ги погледнете на линкот во продолжение:  www.termosistem.com.mk

Линкови од поврзани статии:

Запознајте го најштедливиот котел на пазарот на ЕУ: Bosch тропромаен трајножаречки котел 

Кој вид на дрво е најидеaлно за загревање на вашиот дом

Остави коментар

*