Затоплување на нашите домови со панелен радијатор

 

Основна цел на радијаторите е со испустење на топлина добиена од топлата вода која циркулира во нив и со тоа да загреваат одредена просторија. Затоа е најдобро радијаторот да има што е можно поголема допирна површина со воздухот.

Во денешно време најкористени се панелните и аилуминумските радијатори. Без разлика каков радијатор ќе поставиме во просторијата доколку тој е со доволна големина ќе ја загрее просторијата без разлика од кој тип е. Во денешниот пост ќе ви кажеме нешто повеќе за панелните радијатори.

Кај нас на пазарот има многу панелни радијатори со ист дизајн но со различна моќност. Затоа стално пред да се решиме од кој производител на радијатори ќе поставиме во нашиот дом треба да провериме кој радијатор има поголема јачина или моќност. Кај некој радијатори ламелите што се внатре во самиот радијатор се скратени за да се заштеди на метеријал и со самото радијаторот да биде доста поефтин но и многу помалку ефикасен.Bor Pan панелен радијатор

Површината на радијаторот значи простор кој оддава топлина, колку е поголема површината толку повеќе топлина се оддава. Панелните радијатори одат по метар должина колку е поголем радијаторот толку е поголем топлинскиот капацитет, но не треба и да заборавиме дека овој тип на споредби не би можеле да го правиме кај различни типови на радијатори.

Локацијата на која треба да биде поставен радијаторот има директно влијание на вашиот избор на соодветен радијатор. Најсоодветно место за поставување на радијатор е некое студено место во нашиот дом , најчесто се поставуваат во непосредна близина на прозорец или на некој од надворешен ѕид. Постои можност да сме ограничени со простор за поставување на радијатор и тогаш одбираме големина и форма која целосно ќе се вклопи во просторот.

Предности на панелните радијатори

* Брзо загреваат
* Може лесно да се заменат за да се зголеми или намали излезната топлина или ако дојде до дефект

Недостатоци на панелните радијатори

* Можат да бидат во гломазна големина и да зафаќаат голем дел од просторот
* Можат да кородираат
* Собираат прашина
За секогаш да бидеме сигурни во нашиот избор на радијатор пред да го купиме треба да ги видиме неговите технички карактеристики, да се консултираме со стручни лица и да купиме квалитет кој понатаму нема да не разочара.

 

Остави коментар

*