Алуминиумски радијатори

Алуминиумски радијатор Kaldo

Алуминиумските радијатори Kaldo како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 350 ; 500 ; 600 ; Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен притисок 6 Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Алуминиумски радијатор Helyos

Алуминиумските радијатори Helyos  како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 350 ; 500 ; 600 ; Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Алуминиумски радијатор Kaldus

Алуминиумските радијатори Kaldus како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 1800 Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен притисок 6 bar Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Сет за алуминиумски радијатори

Сетот за алуминиумски радијатори се состои од четири редуцири од кои два се леви, два десни, штопна, славиница за воздух и клуч за испуштање на воздухот. Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Радијаторски редуцир

Редуцирот служи за намалување на постоечкиот отвор на радијаторот, поради добивање на потребната димензија за монтажа. Се изработува во бела боја со лев или десен навој. Се изработуваат во две димензии : 1'' x 1/2'' и 1'' x 3/8'' Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Радијаторска штопна

Радијаторската штопна се користи за затварање на отворите на радијаторот кои  останале неискористени. Се изработуваат во бела боја со лев или десен навој. Се изработуваат со димензии од 1 '' Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Механичка славина за воздух R90

Механичката славина за воздух служи за рачно испуштање на воздухот од радијаторот. Се поставува на горниот дел од радијаторот. Се изработува со димензии од 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Механичка славина за воздух R66A

Механичката славина за воздух служи за рачно испуштање на воздухот од радијаторот. Се поставува на горниот дел од радијаторот. Се изработува со димензии од 3/8'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Алуминиумски радијатори

Автоматска штопна за воздух R200 Giacomini

Автоматска штопна за воздух служи за автоматско обезвоздушување на радијаторот односно автоматски го испуштаат вишокот на воздух од радијаторорт. Се изработуваат како леви и десни автоматски штопни односно со лев и десен навој. Големини : 1'' и 1''1/4 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...