Зошто за Циркулациона група велиме дека е “Срцето” на соларниот систем

CIRKULACIONA GRUPA

Циркулационата група е срцето на соларниот систем. Секој можен дел е произведен да гарантира највисока сигурност, а неговите компактни димензии придонесуваат за  лесно монтирање  и лесно одржување. За квалитетна работа и безбедноста на соларниот систем, циркулациона соларна група е неопходна. Изработена е заедно со сите попратни елементи и е изолирана во соодветно нарачана кутија. Изолационата кутија што се наоѓа на групата придонесува за ефективна топлинска изолација и за  добар изглед. Ва неа се наоѓаат две славини, од кои што едната … [Повеќе...]

За што служи хидрофорната пумпа и како функционира?

Hidroforna pumpa

Потребата за вода е од незамислив карактер за секој човек, па од тука и големата побарувачка за истата да биде под задоволителен притисок и на повисоки места. Притисокот на водата опаќа како расте висината на местото до кое сакаме да спроведеме водовод, а истото особено се изразува во летните периоди кога е зголемена потрошувачката на вода. За да немаме проблеми од овој тип најприфатливо решение е поставување на хидрофор со доволен капацитет на работа, кој ќе ги задоволи посакуваните потреби на вода во Вашите објекти. Хидрофор претставува … [Повеќе...]

Презентација на ROTHENBERGER Контролна пумпа за тестирање на работен притисок

3403

Во овој пост ви претставуваме еден навистина одличен и доста употребуван Германски производ од програмата на Rothenberger - Контролна пумпа за тестирање на притисок на инсталација за греење до 60 бари . Главни карактеристики: * Високи стандарди за тестирање на работниот притисок * Индикатор кој го прикажува дефинираниот притисок, така што губењето на притисок во системот може полесно да се открие. * Користењето на оваа пумпа овозможува сигурни и прецизни резултати во тестирањето, системот со двоен вентил овозможува не само тестирање на пумпата, … [Повеќе...]

Како да ги заштитиме бунарските пумпи за питка вода?

wilo hicontrol 1

Системот за заштита и уравување на пумпите во бунарите, наменет е за водoводи со различни јачини на пумпи. Пумпите имаат широк опсег на работа, кога се зборува за фрекфентната регулација на пумпата. Управување на пумпата може да се изврши согласно: - Притисокот (одржување на зададениот притисок). - Протокот (одржување на зададениот проток). - Нивото (одржување на зададеното ниво на водата во бунарот). Системот може да се употреби во сите процеси каде се врши управување со течности, односно каде е потребно заштита на пумпата од работа на суво. … [Повеќе...]

Дали знаете кои се елементите од кои е составен еден вакуумски соларен сет?

vakumski jpg

Во овој пост ќе ви го презентираме нашиот соларен вакуумски сет и елементите од кои е составен. 1. Прв и најбитен елемент е соларниот вакуумски колектор кој може да биде со 10 или 15 вакумски цевки. Колекторот го поставуваме на позиција од каде најголемиот дел од денот ќе може да апсорбира сончева светлина. Постојат најразлични производители на соларни колектори, а со самото тоа постои и различен квалитет помеѓу соларните колектори. Во нашиот соларен сет вакуумските колектори се целосно изработени со бакарна цевка која поминува низ нив во "U" … [Повеќе...]

Дали знаете кои се елементите од кои е составен еден соларен сет со рамни “FLAT” колектори?

ramen solaren kolektor

Во овој пост ќе ви го презентираме соларниот сет со рамни "Flat" колектори и елементите од кои е составен. 1. Прв и најбитен елемент е соларниот рамен колектор кој може да биде со големина од 2 или 2,5 м2. Колекторот го поставуваме на позиција од каде најголемиот дел од денот ќе може да апсорбира сончева светлина. Постојат најразлични производители на соларни колектори, а со самото тоа постои и различен квалитет помеѓу соларните колектори. Во нашиот соларен сет рамните колектори се изработени со специјално некршливо апсорбирачко стакло кое е … [Повеќе...]

Соларни системи – заштеда и начин на фунционирање

solar4

На сите ни е општо познато дека цената на електричната енергија е висока. Но таа во иднина нема да се намали, туку константно само ќе се зголемува. Имајќи го тоа во предвид потребно е во иднина да  размислуваме како едно домаќинство, да е енергетски по независно односно да ја намали потрошувачката на енергија. Соларни системи овозможуваат квалитетно и сигурно искористување на еден од најголемите и бесплатни извори на енергија – Сонцето. Главната компонента на соларниот систем е секако сончевиот колектор. Сончевиот колектор ја … [Повеќе...]

Дознајте повеќе за функционирањето на соларниот систем под притисок на циркулациона пумпа

Solaren panel

Соларниот систем под присилна циркулација, како што и самите можете да претпоставите од самиот назив, е систем во кој циркулацијата се врши присилно со помош на пумпа. Покрај пумпата соларниот систем има и диференцијална автоматика, протокомер, систем за полнење и празнење на соларен флуид, експанзионен сад, сигурносен вентил, температурни сензори, вентил за обезвоздушување, термометар, манометар, неповратен вентил. Покрај наведените елементи во соларниот систем се вклучени и гравните елементи кои го сочинуваат самиот систем, а тоа се … [Повеќе...]

Предности на електричното греење за затворени и отворени површини

podno grenje

Централно топловодно греење за станови, куќи, викендици итн може да биде инсталирано со поставување на електричен котел за самостојно греење. Покрај електричен, котелот за самостојно греење може да биде и камин, гас, нафта или топлинска пумпа. Освен електричните котли како опција за загревање на просторот на струја постојат и, најразлични електрични радијатори, електрични конвектори, соларни колектори за производство на електрична енергија која би се користела за таванско, ѕидно или подно греење. Во овој текст ќе се обидеме да ги … [Повеќе...]