Греење и догревање на електрична енергија

GeneracWholeHouse

После сите поскапувања на енергенсите, многумина одлучиле да се греат или пак догреваат со помош на електрична енергија. Иако и цената на електричната енергија поскапува и тој тренд на многумина од нас е познат, секој има свои причини и убедувања за да користи електрична енергија во својот дом. Некои размислуваат како користењето на електрична енергија е наједноставно и не одзема време, а со добра организација и штедење може да се влијае на висината на месечните трошоци. Иако во претходните постови имаме детално напишано за начините на … [Повеќе...]

Дали може да ги препознаете знаците кои покажуваат дека вашиот дом е енергетски неефикасен?

energy-efficient-home

Брзиот развој на индустријата и глобалниот технолошки развој од година за година допринесуваaт до производство и развој на технолошко современи апарати и уреди. Енергетската ефикасност често се поврзува со технолошките иновации и промени, кои се дел од секојдневниот живот. Во минатото се произведувале и користеле апарати согласно тогашниот степен на развиеност на сите процеси на производство. Сега се повеќе се внимава на производство и користење на енергетско ефикасни производи и уреди. Кога станува збор за енергетска ефикасност … [Повеќе...]

Сигурносна и регулациона опрема за грејните тела

High-Tech_Heating_and_Cooling

Ладното време не потсети дека можеби прерано сме ја спакувале топлата облека и чизмите за снег. Деновиве кои се одбележани со дожд и снег, греалките и клима уредите кои повторно се вклучени за да не загреаат, ни оставаат простор да поразговараме за грејните тела, сигурносната и регулационата опрема. Сигурносната опрема е составен дел на централното греење и ги вклучува сите елементи со кои се оневозможува пречекорување на највисоко зададените вредности на работна температура и притисок, а од друга страна регулационата опрема ги опфаќа … [Повеќе...]

Предности кои ви ги овозможуваат паметните циркулациони пумпи

WILO_Yonos-PICO-01

Над 90% од циркулационите пумпи со воден мотор кои во моментов се на пазарот ќе се претворат во забранети метали. Тоа е така бидеќи Европската директива за еко-дизаин на продукти поврзани со енергопотребите ќе налагаат на се построги барања во рамките на енергецката ефикасност на пумпите со воден мотор. Овие пумпи повеќе нема да бидат дозволени за продажба и да се инсталираат стари и нерегуларни пумпи. Тоа е многу разумно решение, бидеќи новите пумпи трошат помалку енергија - до десет пати помалку од старите пумпи. Високата ефикасност која се … [Повеќе...]

Бунарски пумпи од Wilo

twu 4

Поради зголемената потрошувачка на вода во летните денови многу често доаѓа до недостаток на тој исклучително важен ресурс. Од тоа најмногу се погодени земјоделците и тие многу често се решаваат со копање на бунари и поставување на бунарски потопни пумпи. Во денешниот пост ќе зборуваме за бунарските пумпи на WILO поточно за Wilo- Sub TWU 4 и Wilo TWU 3. Ние се одлучивме за овие два типа на пумпи, бидеќи тие со своите карактеристики најмногу одговараат на просечната потреба на лугето во Македонија. Wilo - Sub TWO 4 одговара за бунари со дијаметар од 100мм до 200мм. … [Повеќе...]

Зошто да користиме комбиниран бојлер со 2 изменувачи?

bojler1

Потребата за санитарна топла вода која ја употребуваме во секојдневните обврски е од големо значење за секое домаќинство. Веќе подолг период сме сведоци на зголемување на цената на електричната енергија и не ретко се случува насочување на домаќинствата кон користење на обновливи извори на енергија кои ги има насекаде околу нас. Во овој пост ќе зборуваме за комбинираните бојлери од Sun System кои имаат 2 изменувачи и се користат во соларните системи и сетови. На пазарот има избор на различни видови на бојлери со намена да ја загреваат водата во … [Повеќе...]

Зошто циркулационата група и дигиталниот соларен конторолер се битни елементи во соларниот сет

vakumski paket za na strana jpg

Циркулационата група го претставува срцето на соларниот систем. Секој можен дел од неа е произведен да гарантира највисока сигурност, а неговите компактни димензии придонесуваат за лесно монтирање и лесно одржување. За да се обезбеди квалитетна работа и безбедноста на соларниот систем, циркулациона соларна група е неопходна. Циркулационата група со сите нејзини делови е поставена во изолациона кутија која придонесува за топлинска изолација и добар изглед. Ва неа се наоѓаат две славини, од кои што едната служи за полнење на соларниот … [Повеќе...]

Акција за соларни системи и сетови

solar flaer

Започна акцијата за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување сончеви колектори и соларни сетови во домаќинствата. Владата на Република Македонија донесе ПРОГРАМА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2014 ГОДИНА. Во оваа програма се утврдени начинот, условите, критериумите и постапките за распределба на средствата од овој проект, се запознавате со рокот и условите за да станете потенцијален добитник на субвенцијата. Немојте да ја испуштите … [Повеќе...]

Дали го одбравте вашиот соларен сет?

96511477

Пред нас е период на топли и сончеви денови и постојат безброј причини зошто да му се радуваме на сонцето и неговите сончеви зраци. Веројатно една многу важна причина е што покрај неговата улога во еден убав поминат ден во природа, неговите сончеви зраци може да ги искористиме и во извршувањето на нашите секојдневни обврски. Доколку до сега не сте размслувале за поставување на соларни панели и искористување на бесплатните сончеви зраци, доколку пак не може да се одлучите во изборт на типот на колекторите, ние во продолжение ве потсетуваме на … [Повеќе...]