Како да одберете квалитетно дрво за огрев?

Кога грејната сезона е веќе започната, оние што одлучиле да се греат на дрва се веќе подготвени и снабдени со огревно дрво уште пред неколку месеца. Но дали пред да ги купите дрвата сте се запрашале колкава е топлинската/калорична вредност на дрвото кое што ќе ве грее цела зима? Доста познато е дека Повеќе...

5 ефикасни начини со кои ќе заштeдите при греење со клима уред

Доколку поседувате клима уред или пак планирате да купите, овие 5 начини за кои ќе зборуваме во овој пост ќе ви помогнат во вашиот избор и во начинот на користење на клима уредот. Можеби дел од овие наши совети и предлози досега сте ги сретнале, но веројатно често пати сте заборавале дел од нив Повеќе...

Кои фактори влијаат врз изборот и поставувањето на радијаторите?

Секоја грејна сезона размислуваме за постоечкото грејно решение или пак за поставување на нови и поефикасни грејни тела кои ќе ги задоволат нашите потреби во текот на целата зима. Токму во еден таков период на размислување е навистина важно да се знае за сите предности и карактеристики на Повеќе...

Daikin Ururu Sarara- Идеално решение за чист воздух во вашиот дом

Прочистувачите на воздух се дизајнирани да се грижат за вас и да обезбедат чист воздух и здрава средина во вашите домови. Нивната задача е ефикасно да ги отстранат и уништат хемиските загадувачи и алергиите кои можат да го загрозат вашето здравје.Овие денови кога  загадувањето со ПM10 честици во Повеќе...

Како да го продолжите работниот век на вашиот котел?

Понекогаш неправилно користење на котелот доведува да тоа да вашиот котел повеќе троши,повеќе работи и секако има пократок работен век. Една од причините за тоа претставува кондензацијата на котелот. Чест случај е да од котелот протекува вода.Многу инсталатери кажуваат дека тоа е нормално,а во Повеќе...