Алумпласт - повеќеслојни цевки

Алумпласт R999 Giacomini PE-X/AL/PE-X

Алумпласт Големини : 16x2 ; 18x2 ; 20x2 ; 26x3 ; 32x3 ; 40x3,5 ; 450x4 ; 63x4,5 ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Алумпласт - повеќеслојни цевки

Алумпласт во изолација R999I Giacomini

Алумпласт во изолација Големни : 16 x 2  (6mm) ; 18 x 2 (6mm) ; 20 x 2 (10mm) ; 26 3 (10mm) ; 32 x 3 (10mm) Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Алумпласт - повеќеслојни цевки

Ребрасто црево

Ребрасто црево се користи за заштита на алумпластот од разни оштетувања. Повеќе...