Бакарен фитинг

Бакарно колено 90° ж-ж

Бакарно колено 90° женско-женско е наменето за усмерување на цевната инсталација во саканиот правец под агол од 90 степени. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарно колено 90° м-ж

Бакарно колено 90° машко-женско е наменето за усмерување на цевната инсталација во саканиот правец под агол од 90 степени. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарно колено 45° ж-ж

Бакарно колено 45° женско-женско е наменето за усмерување на цевната инсталација во саканиот правец под агол од 45 степени. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарно колено 45° м-ж

Бакарно колено 45° машко-женско е наменето за усмерување на цевната инсталација во саканиот правец под агол од 45 степени. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарен тештик

Бакарниот тештик се употребува кога е потребно да се раздели цевката на три различни делови. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарен редуцир

Бакарниот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарен муф

Бакарниот муф се користи за наставување на цевките. Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...

Бакарен фитинг

Бакарна капа

Бакарна капа Големини : Ф15 ; Ф18 ; Ф22 ; Ф28 ; Ф35 ; Ф42 ; Ф54 Повеќе...