Експанзиони садови

Стандардни експанзиони садови

Стандардните експанзиони садови  во системот за греење овозможуваат зголемување на количината на вода благодарејки на зголемената температура односно притисок во системот. Надворешноста е изработена од челик, а внатрешниот дел се состои од гумена мембрана. Големини : 8 литри ; 12 литри ; 18 литри Повеќе...