Филтер вентили

Филтер вентил R74A Giacomini

Филтер вентил служи за отстранување на нечистотиите. Се монтира за да обезбеди заштита на осетливата опрема како сто се мерни инструменти, пумпи, регулациони вентили. Наменети се за системи за греењње и ладење. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' ; 2''1/2 ; 3'' ; Повеќе...