Автоматски вентил за полнење R150 Giacomini

Автоматски вентил за полнење на системи за греење. Се вградува во затворени системи за централно греење и служи за дополнување на системот со вода. Овој вентил представува еден вид регулација на притисокот во системот односно со дополнување на вода во системот се добива бараниот притисок во тој систем.

Големини : 1/2''

Производ на GIACOMINI - Италија

Additional Details

Цена: MKD1,680.00

Loading Updating cart...