Изолација за цевки

Изолација за цевки 9 mm

Изолацијата за цевки е полиетиленска изолација идеална за примена во системите за греење и ладење. Со изолацијата се намалуваат загубите на топлина до 80%. Се испорачува во должина од 2 m со дебелина на ѕидот од 6 mm - 32 mm. Се применува за температури од - 45 С до + 105 С. Повеќе...

Изолација за цевки

Изолација за цевки 6 mm

Изолацијата за цевки е полиетиленска изолација идеална за примена во системите за греење и ладење. Со изолацијата се намалуваат загубите на топлина до 80%. Се испорачува во должина од 2 m со дебелина на ѕидот од 6 mm - 32 mm. Се применува за температури од - 45 С до + 105 С. Повеќе...