Касетен водовод - систем Giacomini

Месингана штопна R592 Giacomini

Месинганата штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Месинган редуцир R593 Giacomini

Месинганиот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Топчест вентил со холендар R859 Giacomini

Топчест вентил со холендар се вградува во системите за централно греење, во енергетските системи, градежништвото односно на сите места каде што е потребна раздвоива врска со холендар. Се користи за сите неагресивни флуиди, како што се вода, масло, воздух, пареа, нафта, масло за Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Крајни модули со регулација R585T

Краен модул со регулација Големини : 3/4'' и 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Средишен модул со регулација R585M

Средишен модул со регулација. Големина : DN 25 x 16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Метални ормари со брава

Метални ормари за разделници, се користат во системите за централно греење, водовод и санитарна вода за сместување на разделници, собирници, вентили, мерно-регулациона опрема и др. Се испорачуваат во бела боја со држачи за собирниците и разделниците. Затварањето е со брава со клуч. Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

Полиетиленско црево со антиоксигенска бариера R978 Giacomini

Полиетиленско црево со антиоксигенска бариера Големини : 16x2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

GIACOFLEX PEX црево со плава заштита за санитарна вода R993 Giacomini

GIACOFLEX PEX црево со плава заштита за санитарна вода Големини : 16x2,2 ; 20x2,8 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Касетен водовод - систем Giacomini

GIACOFLEX PEX црево со црвена заштита за санитарна вода R994 Giacomini

GIACOFLEX PEX црево со црвена заштита за санитарна вода Големини : 16x2,2 ; 20x2,8 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...