Комбинирани бојлери

Комбиниран бојлер со два изменувачи Sun System

Комбиниран бојлер со два изменувачи. Едниот изменувач се поврзува за соларниот систем додека другиот се поврзува со системот за греење. Производ на Sun System - Бугарија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Комбиниран бојлер со еден изменувач Sun System

Комбиниран бојлер со еден изменувач. Се поврзува со соларниот систем за добивање на топла вода за домаќинства. Производ на Sun System - Бугарија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Резервоар (бафер) за вода P Sun System

Резервоар (бафер) служи за складирање на водата. Се користи во делот на греење и ладење. Големини : 150 л ; 200 л ; 300 л ; 500 л ; 800 л ; 1000 л ; 1500 л ; 2000 л ; 2500 л ; 3000 л ; 5000 л ; 10000 л ; Производ на Sun System - Бугарија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Резервоар (бафер) за вода со еден изменувач PR Sun System

Резервоар (бафер) со еден изменувач служи за складирање на водата. Се користи во делот на греење и ладење. Големини : 150 л ; 200 л ; 300 л ; 500 л ; 800 л ; 1000 л ; 1500 л ; 2000 л ; 2500 л ; 3000 л ; Производ на  Sun System - Бугарија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Резервоар (бафер) за вода со два изменувачи PR2 Sun System

Резервоар (бафер) со два изменувачи служи за складирање на водата. Се користи во делот на греење и ладење Големини :  150 л ; 200 л ; 300 л ; 500 л ; 800 л ; 1000 л ; 1500 л ; 2000 л ; 2500 л ; 3000 л ; Производ на  Sun System - Бугарија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Резервоар за вода BP Giacomini

Резервоар за вода  е особено погоден за користење во соларните системи за производство на топла вода за санитарни употреби и интеграција на греење каде што е потребно. Телото е направено од челик. Во зависност од верзијата надворешната покривка е во сива или  бела пластична облога. Производ на Повеќе...

Комбинирани бојлери

Комбиниран бојлер со еден изменувач BS1 Giacomini

Комбиниран бојлер со еден изменувач. Се поврзува со соларниот систем за добивање на топла вода за домаќинства. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Комбиниран бојлер со два изменувачи BS2 Giacomini

Комбиниран бојлер со два изменувачи. Едниот изменувач се поврзува за соларниот систем додека другиот се поврзува со системот за греење. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Комбинирани бојлери

Комбиниран бојлер со еден изменувач Bosch

Комбинираниот бојлер од програмата на Bosch со еден изменувач покрај електричниот греач во бојлерот има и вградено и додатен изменувач на топлина. На располагање ги има моделите со зафатнина од 80 , 100 и 150 Л. , со лев или со десен приклучок. Снага на електричниот греач - 2 kW ; снага на Повеќе...