Контролери за соларни системи

Дигитален соларен контролер SR208C

Дигитален соларен контролер со 3 сонди. Едната сонда се врзува на соларниот колектор, додека другите две се врзуваат на горната и долната точка на бојлерот. Контролерот ги обработува податоците кои ги добива од сондите и според нив дава команда на пумпата кога да работи. Најчесто во текот на ноќта Повеќе...

Контролери за соларни системи

Дигитален соларен контролер KTD Giacomini

Дигитален соларен контролер. Се изработува со 3 и со 6 сонди. Има вградено програми со повеќе варијанти на соларни системи кои може да ги котролира.  Може да се користи и за регулирање на системи со два бојлери. Покрај врските со пумпата може да се поврзе и со мешачки вентил. Производ на Повеќе...

Контролери за соларни системи

Дигирален соларен контролер 868C8Q

Дигирален соларен контролер со фреквентен регулатор за промена на бројот на вртежи на пумпата. Покрај стандадните врски и сонди , може да се поврзе и со пумпата за рециркулација.   Повеќе...