Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Котел на цврсто гориво Bosch трајножаречки

Bosch котелот на дрво е со косо ложиште, со три вертикални промаи. Максимално се оддава топлината на грејните тела. Со него добивате комплетен прибор за чистење, термоманометар, котелска славина, вентил на промаја и фланши за поврзување. Големини : 32 kW ; 45 kW Производ на BOSCH Германија Повеќе...

Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Горилник за пелет комплет со дозатор (полжав) Bosch

На горилникот може да се поврзе термостат преку кој се контролира температурата во просторијата.  Кога се постигне саканата температура горилникот се гаси, а кога ќе се спушти температурата во горилникот пак започнува со работа. На овој начин се  заштедува на огревниот материјал, а корисниците имаат Повеќе...

Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Резервоар од 140 кг (190 л). Bosch

Резервоарот за складирање на пелетите е со капацитет од 140 кг (190л). Производ на BOSCH Германија Повеќе...

Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Врата за монтажа на горилникот за пелет Bosch

Врата за монтажа на горилникот за пелет Bosch Димензии : 14-34 kW ; 30-55 kW Производ на BOSCH Германија Повеќе...

Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Термо вентил за котли на дрва

Термо вентилот за котли на дрва служи за заштита на котелот од прегревање. Големини : 3/4'' Производ на CALEFFI- Италија   Повеќе...

Котли на цврсто гориво - трајножаречки

Регулатор на промаја

Регулаторот на промаја служи за регулација на процесот на согорување кај котлите на цврсто гориво. Се поставува на фабрички обележаното место, на предната или страничната страна од котелот, додека ланчето се поврзува со долната врата на котелот. Големини : 3/4'' Повеќе...