Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво ENRAD ECO-VKTE

Одличен дизајн кој овозможува лесна монтажа, ракување и одржување. Големини : 150kW, 200kW, 250kW, 300kW, 350kW, 400kW, 500kW Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво ENRAD ECO-KTE

Котел на цврсто гориво ENRAD е изработен од високо квалитететен челик, наменет за цврсто гориво и се користи за греење на средни и големи простории. Котелот има компактен дизајн и висока термичка ефикасност, има контролна единица за автоматско ракување и топлински изменувач кој штити од Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво ENRAD ECO-VKE

Котел на цврсто гориво ENRAD е изработен од високо квалитететен челик, наменет за цврсто гориво и се користи за греење на средни и големи простории. Котелот има компактен дизајн и висока термичка ефикасност, има контролна единица за автоматско ракување и топлински изменувач кој штити од Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Bosch гусан котел SOLID 3000H

Гусаниот котел Solid 3000H е котел на цврсто гориво од програмата за греење на Bosch. Опремата на котелот се состои од: регулатор за промаја, термоманометар, кутија за пепел, четка за чистење, славина за полнење и празнење G1/2". Гусаниот котел Solid 3000H со степен на корисност 82%, ги Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво ENRAD ECO-KE

Котел на цврсто гориво ENRAD е изработен од високо квалитететен челик, наменет за цврсто гориво и се користи за греење на средни и големи простории. Котелот има компактен дизајн и висока термичка ефикасност, има контролна единица за автоматско ракување и топлински изменувач кој штити од Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво Burnit модел WBS

Котел на цврсто гориво Burnit модел - WBS е челичен котел и се користи за греење на средни и големи простории. Наменет е за цврсто гориво но има можност со монтирање на горилник за пелет да се користи и како котел на пелет. Големини : 20 kW ; 25 kW ; 30 kW ; 40 kW ; 50 kW ; 70 kW ; 90 kW ; 110 kW Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Котел на цврсто гориво Burnit модел WBS - Active

Котел на цврсто гориво Burnit модел WBS - Active е челичен котел со вградена електронска контрола и со вграден вентилатор за присилна воздушна циркулација. Наменет е за цврсто гориво но има можност со монтирање на горилник за пелет да се користи и како котел на пелет. Големини : 20 kW ; 25 kW ; Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Горилник за пелет комплет со дозатор (полжав) Burnit

Повеќе...

Котли на цврсто гориво

Врата за монтажа на горилникот за пелет

Повеќе...