Котли на струја

Електричен котел Алес

Електричениот котел Алес има тристепен (капиларен или дигитален) регулационен термостат, кој ги вклучува и исклучува степенасто греачите во зависност од постигнатата температура. Со тоа се постигнува намалување на потрошувачката не електрична енергија. Димензии : В670 x Д210 x Ш300 mm Големини Повеќе...