Мешачки и зонски вентили

Мешачки вентил четворокрак LK

Мешачки вентил четворокрак Големини : 1'', 5/4'', 6/4'' Производ на LK Armaturen-  Шведска Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Термостатски мешачки вентил за санитарни системи R156 Giacomini

Термостатскиот мешачки вентил за санитарни системи се поставува на линијата од бојлерот кон потрошувачите. Се користи за штедење на топлата вода од бојлерот, на тој начин што може да се ограничи температурата на излезната вода. Се поврзува според означените насоки на телото на вентилот. Линијата за Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Автоматски вентил за полнење R150 Giacomini

Автоматски вентил за полнење на системи за греење. Се вградува во затворени системи за централно греење и служи за дополнување на системот со вода. Овој вентил представува еден вид регулација на притисокот во системот односно со дополнување на вода во системот се добива бараниот притисок во тој Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Вентил за диференцијален притисок R147N Giacomini

Вентил за диференцијален притисок Големини : 3/4'' x 3/4'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Мешачки вентил трокрак R296 Giacomini

Мешачки вентил трокрак Големини : 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Мешачки вентил четворокрак R295 Giacomini

Мешачки вентил четворокрак Големини : 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Мотор за мешачки вентил (R296 и R295) K274 Giacomini

Мотор за мешачки вентил трокрак и четворокрак Големина : 230 V Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Зонски вентил двокрак R276 Giacomini

Зонски вентил двокрак Големини : 3/4'' и 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Мешачки и зонски вентили

Зонски вентил трокрак со холендри R278 Giacomini

Зонски вентил трокрак со холендри Големини : 3/4'' и 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...