Опрема за соларни системи

Автоматско воздушно лонче за солар R99S Giacomini

Автоматско воздушно лонче за солар кое служи за испуштање на воздухот од соларниот систем. Големина : 1/2" Максимална температура е  180˚C Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Опрема за соларни системи

Циркулациона група со Wilo пумпа за солар R586S-0 Giacomini - единечна

Циркулациона група е составена од сигурносен вентил, еден топчест вентил кој е поставен на еден термометар коj ја проверува  вратената температура, манометар, неповратен вентил, две котелски славини, пумпа Wilo специјална за солар, мерач на проток, механички вентил за испуштање на воздух. Сето тоа е Повеќе...

Опрема за соларни системи

Циркулациона пумпа за соларни системи Wilo Star ST

Циркулациона пумпа за соларни системи Големини : 1'' Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Опрема за соларни системи

Термостатски мешачки вентил за санитарни системи R156 Giacomini

Термостатскиот мешачки вентил за санитарни системи се поставува на линијата од бојлерот кон потрошувачите. Се користи за штедење на топлата вода од бојлерот, на тој начин што може да се ограничи температурата на излезната вода. Се поврзува според означените насоки на телото на вентилот. Линијата за Повеќе...

Опрема за соларни системи

Циркулациона група со Wilo пумпа за солар R586S Giacomini

Циркулациона група е составена од сигурносен вентил, четири топчести вентили на два има термометри кои ја проверуваат испорачаната и вратената температура, манометар, неповратен вентил, две котелски славини, пумпа Wilo специјална за солар, мерач на проток, механички вентил за испуштање на воздух. Повеќе...

Опрема за соларни системи

Автоматско воздушно лонче за солар со вентил R99S Giacomini

Автоматско воздушно лонче за солар. Се испорачува со топчест вентил од 1/2". Големина : 1/2" - максимална температура е  180˚C  Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Опрема за соларни системи

Сигурносен вентил за солар R140C Giacomini

Сигурносен вентил за солар Големини : 1/2" - 4 bar ;  1/2" - 6 bar Максимална работна температура : 160˚C Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Опрема за соларни системи

Дупла спојка за бакар права 310 Giacomini

Дупла спојка за бакар права служи за поврзување на соларните колектори. Големини : 15 x 15 ; 18 x 18 ; 22 x 22 ; 28 x 28 ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Опрема за соларни системи

Спојка со машки навој за бакар 311 Giacomini

Спојка со машки навој за бакар Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...