Останати вентили

Механичка славина за воздух R90

Механичката славина за воздух служи за рачно испуштање на воздухот од радијаторот. Се поставува на горниот дел од радијаторот. Се изработува со димензии од 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Останати вентили

Механичка славина за воздух R66A

Механичката славина за воздух служи за рачно испуштање на воздухот од радијаторот. Се поставува на горниот дел од радијаторот. Се изработува со димензии од 3/8'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Останати вентили

Автоматска штопна за воздух R200 Giacomini

Автоматска штопна за воздух служи за автоматско обезвоздушување на радијаторот односно автоматски го испуштаат вишокот на воздух од радијаторорт. Се изработуваат како леви и десни автоматски штопни односно со лев и десен навој. Големини : 1'' и 1''1/4 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Останати вентили

Мешачки вентил четворокрак LK

Мешачки вентил четворокрак Големини : 1'', 5/4'', 6/4'' Производ на LK Armaturen-  Шведска Повеќе...

Останати вентили

Термо вентил за котли на дрва

Термо вентилот за котли на дрва служи за заштита на котелот од прегревање. Големини : 3/4'' Производ на CALEFFI- Италија   Повеќе...

Останати вентили

Регулатор на промаја

Регулаторот на промаја служи за регулација на процесот на согорување кај котлите на цврсто гориво. Се поставува на фабрички обележаното место, на предната или страничната страна од котелот, додека ланчето се поврзува со долната врата на котелот. Големини : 3/4'' Повеќе...

Останати вентили

Филтер за нафта N3 Giacomini

Филтерот за нафта служи за собирање на нечистотијата од резервоарот. Големини : 3/8'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Останати вентили

Неповратен вентил за нафта N10 Giacomini

Неповратен вентил за нафта Големини : 3/8'' и 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Останати вентили

АТ Вентил N15 Giacomini

АТ Вентилот се монтира со цел да се задржи атмосферскиот притисок во резервоарот и да се спречи влезот на лисја, инсекти и други нечистотии во резервоарот. Големини : 1''1/4 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...