Панелни радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 600

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Панелни радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 500

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Панелни радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 300

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Панелни радијатори

Панелен радијатор Bor Pan тип 22 висина 600

Панелениот радијатор Bor Pan е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 13 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 10 bar. Максималната работна температура е 120 C. Должина : 400 ; 600 ; Повеќе...

Панелни радијатори

Панелен радијатор Bor Pan тип 22 висина 300

Панелениот радијатор Bor Pan е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 13 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 10 bar. Максималната работна температура е 120 C. Должина : 400 ; 600 ; Повеќе...