Подно греење

Сет за подно греење Giacomini R508K

Сет за подно греење Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Подно греење

Механичка славина за воздух R66A

Механичката славина за воздух служи за рачно испуштање на воздухот од радијаторот. Се поставува на горниот дел од радијаторот. Се изработува со димензии од 3/8'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Подно греење

Мешачки вентил четворокрак LK

Мешачки вентил четворокрак Големини : 1'', 5/4'', 6/4'' Производ на LK Armaturen-  Шведска Повеќе...

Подно греење

Термостатска глава за подно со сонда R462L Giacomini

Термостатската глава за подно со сонда овозможува подесување на температурата како и контрола на системот за подно греење со голема прецизност благодарение на сондата од 1/2". Ова овозможува добивање на посакуваната температура.Температурските варијации во просторијата предизвикуваат варијации на Повеќе...

Подно греење

Автоматика за подно греење и ладење K370A Giacomini

Автоматика за подно греење и ладење Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Подно греење

Топчест вентил со холендар R859 Giacomini

Топчест вентил со холендар се вградува во системите за централно греење, во енергетските системи, градежништвото односно на сите места каде што е потребна раздвоива врска со холендар. Се користи за сите неагресивни флуиди, како што се вода, масло, воздух, пареа, нафта, масло за Повеќе...

Подно греење

Вентил за диференцијален притисок R147N Giacomini

Вентил за диференцијален притисок Големини : 3/4'' x 3/4'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Подно греење

Мешачки вентил трокрак R296 Giacomini

Мешачки вентил трокрак Големини : 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Подно греење

Мешачки вентил четворокрак R295 Giacomini

Мешачки вентил четворокрак Големини : 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...