PPR цевки и фитинг

ППР цевка H100 Giacomini

ППР цевка PN 20 Големини :  4 метра Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР колено 90° H122 Giacomini

ППР колено 90° Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР колено 45° женско H144 Giacomini

ППР колено 45° женско Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР муф H102 Giacomini

ППР муф Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР тештик H150 Giacomini

ППР тештик Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР редуцир (машко-женско) H103 Giacomini

ППР редуцир (машко-женско) Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР редуцир (адаптер) машки навој H107 Giacomini

ППР редуцир (адаптер) машки навој Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР редуцир (адаптер) женски навој H109 Giacomini

ППР редуцир (адаптер) женски навој Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...

PPR цевки и фитинг

ППР редуцир (адаптер) со холендар H115 Giacomini

ППР редуцир (адаптер) со холендар Производ на GIACOMINI – Италија Повеќе...