Пумпи за отпадна вода

Потопна дренажна пумпа со турбулатор Wilo Drain TMW

Потопна дренажна пумпа со турборегулатор за одводнување на простории. Погодна за транспорт на чиста или малку нечиста вода од поплавени простории, шахти и јами. Пумпата е со вграден прекинувач со пловка, лесна за поставување и со голема сигурност при експлоатацијата. Големини : 1''1/4 Производ Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Потопна дренажна пумпа Wilo Drain TMR 32

Потопна дренажна пумпа, специјално дизајнирана за примена на места со ниско ниво на отпадна вода. Специфичната цедaлка овозможува оптимално одведување на отпадната вода од поплавените места - ниво на вода од 2 mm. Пумпата има вграден прекинувач со пловка и е едноставна за инсталација. Големини : Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Потопна дренажна пумпа Wilo Drain TS 32

Пумпа за одводнување на помошни простории , за транспорт на чиста или малку загадена вода од резервоари, шахти, ископни јами за пумпање на вода кај мали водни забавни објекти. Пумпата е со куќиште од нерѓосувачки челик, со вграден кабел од 10 метрри и фабрички поврзан прекинувач со Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Потопна дренажна пумпа Wilo Drain TS 40

Потопна, дренажна пумпа за одводнување на отпадни води, со содржина на цврсти честички со макс. дијаметар 10 mm. Се користи за одводнување на куќни отпадни води, градежни ископи, индустриски води. Големини : 1''1/2 Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Потопна дренажна пумпа Wilo Drain TC 40

Потопна пумпа за отпадна и дренажна вода со содржина на честички со макс. дијаметар до 35 mm. Наменета е за одводнување на куќни отпадни води, градежни ископи, индустриски води, за прочистување на отпадни води и за земјоделски потреби. Големини : 1''1/2 Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Мал систем за фекална вода Wilo HiDrainLift

Компактен пумпен систем за отпадна вода од домаќинства, погодна за поврзување на туш и/или мијалник (со исклучок на тоалети), кога водата неможе по слободен пад да се одведе директно во канализација. Максимална висина на исфрлање 4,5,7 м . Максимално хоризонтално растојание до канализација - Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Мал систем за отпадни води Wilo HiSewlift

Мал систем за отпадни води од домаќинствата со механизам за сецкање. Погоден за поврзување на тоалет, туш, чешма, биде, кои неможат директно да се приклучат на канализациската мрежа поради пониската положба. Модерен ергономичен дизајн, лесна за инсталација со директна врска за тоалетот. Максимално Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Потопен кабел

Потопен кабел за продолжување на кабли од потопни пумпи 4 x 1,5 mm². Се испорачува во должини од 20, 30 и 50 m. Повеќе...

Пумпи за отпадна вода

Термичка спојка за кабел

Термичка спојка за кабел. Комплет за продолжување на напојни кабли за потопни пумпи. Повеќе...